Toekomst

Grenzen in verleden, heden en toekomst

Moet de gemeente fuseren? Of meer samenwerken? En zo ja: met wie? Of opgedeeld worden? En hoe doe je dat netjes?  En dan … ?  Een lange discussie. 

Het beluit is inmiddels gevallen en de fusie is per 01-01-2019 geraliseeerd. Er reste daarna nog 1 pijnpunt: de positie van Spaarndam-Oost en Spaarndam-West. Gaat heel Spaarndam onder Haarlem vallen of onder Haarlemmermeer, of blijft het zo? Ook daarover is inmiddels een besluit gevallen: Het blijft zoals het is. 

Maar er is weer een oude bekende op oorlogspad: de gemeente Amsterdam wil zijn haven uitbreiden in onze Houtrakpolder. 

Maar ook in het verleden speelden annexaties en opdelingen regelmatig. 

150710123912.Haarlemmerliede-naambor-def.shrinkcentercrop.586x180


Het aantal knipsels over de grenzen van de gemeente is zo groot geworden, dat het verplaatst is naar een aparte website: 

grenzen.dorpsvereniging.nl


© Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude / Chris Buzink 2017 - 2022